Badania lekarskie !!!
Sezon piłkarskich rozgrywek zbliża się !!
Przypominamy Rodzicom o ważnościach badań lekarskich !!!!